İşsizlik Maaşı Nasıl Alınır? İşsizlik Maaşı Başvurusu

 • Minik Tospik yazdı.
 • 2 Temmuz 2021
 • 153 okunma

İş yerlerinden farklı nedenlerle ayrılmak durumunda kalan çalışanların yakından ilgilendiği İŞKUR işsizlik maaşının şartları ve başvuru süreci gündemdeki yerini her zaman korumaktadır. İşsiz kaldıkları sürece devletin desteğinden faydalanmak isteyen vatandaşlar işsizlik maaşını almanın şartları ve nasıl başvuru yapıldığı konularını merak etmektedir. Başvuru hem İŞKUR web sitesi hem de E-Devlet üzerinden yapılabilmektedir ancak başvuru yapacak kişilerin sahip olması gereken şartlar bulunmaktadır. İşte, işsizlik maaşına başvurmak için gereken şartlar ve başvuru adımları…

İşsizlik Maaşı Alabilmek İçin Gerekli Koşullar Nelerdir?

İşsizlik Maaşı Alabilmek İçin Gerekli Koşullar Nelerdir?

İşsizlik maaşı başvurusu yaparken belirli adımların takip edilmesi gerekmektedir. Ancak bu adımlara gerçekleştirmeden önce İŞKUR tarafından verilen işsizlik maaşının başvurusu için gerekli şartların sağlanıp sağlanmadığına dikkat edilmelidir.

İşsizlik maaşı alabilmek için gerekli koşullar:

 • Kendi isteği veya kusuru haricinde işini kaybedenler, hizmet sözleşmesinin feshinden önce son 120 günlük süreçte prim ödeyerek sürekli çalışmışsa ve son 3 sene içerisinde en az 600 gün süreyle işsizlik sigortası primini ödemişse, sözleşme feshinden sonraki 30 gün içerisinde doğrudan İŞKUR birimi ya da İŞKUR web sitesi üzerinden başvuru yaparak iş almaya hazır olduğunu bildirmişse işsizlik sigortası hizmetlerinden faydalanabilir. Önüne geçilemeyecek nedenler haricinde 30 gün içinde başvurulmazsa, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülür.
 • Hizmet sözleşmesinin feshinden önceki son 3 sene içerisinde,
  600 gün sigortalı olarak çalışmış ve işsizlik sigortası primi ödemiş olanlara 180 gün,
  900 gün sigortalı olarak çalışmış ve işsizlik sigortası primi ödemiş olanlara 240 gün,
  1080 gün sigortalı olarak çalışmış ve işsizlik sigortası primi ödemiş olanlara 300 gün süreyle işsizlik maaşı verilir.
 • Günlük hesaplanan işsizlik maaşı miktarı, günlük brüt asgari ücretin %80’ini geçmemek kaydıyla sigortalı kişinin son 4 aylık primine esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %40’ıdır. Maaşın miktarı ve süresine yapılacak olan itirazlar SGK kayıtları baz alınarak sonuçlandırılır.
 • Sözleşme feshinin sebebine yapılacak olan itirazlar için, feshin kanun kapsamında yapıldığını kanıtlayan somut belge, yani ihbar veya kıdem tazminatı alındığını gösteren belge, işveren tarafından işçiye yapılan fesih bildirimi yazısı veya kesinleşen mahkeme kararı gibi belgelerin itirazla birlikte ibraz edilmesi gerekmektedir.
 • İşsizlik maaşı için gerekli koşulları sağlayarak başvuru yaptıktan sonra başvurusu kabul edilenler, her ayın 5’inde T.C. kimlikleriyle beraber PTT şubelerinden işsizlik maaşlarını alabilirler.  
 • İŞKUR’un sigortalı işsizlerin hesabı üstünde her türlü işlemi yapma hakkı vardır. Hesap 6 ay süreyle işlem görmezse, bakiyesi İşsizlik Sigortası Fonu’nun emanet hesabına iade yapılır. Bakiyesi emanet hesabına aktarılan sigortalı işsizler, zaman aşımı süresi içerisinde İŞKUR birimlerine başvurarak maaşlarını geri alabilir.
 • 5510 sayılı kanuna göre, işsizlik maaşı alanlar ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler genel sağlık sigortası kapsamında sağlık hizmetlerinden faydalanabilirler. Provizyon sorunu meydana geldiğinde en yakında bulunan İŞKUR birimine başvurmak yeterlidir.
 • İşsizlik maaşı alımı hala devam ederken gelir getiren işte çalışmaya başlayan kişilerin (1 gün süreyle olsa bile) işe girdiği tarihten başlayarak 15 gün içerisinde en yakın İŞKUR birimine bilgi vermesi gerekir. Hizmet sözleşmesine bağlı olarak işçi statüsünde yapılan iş, kendi adı ve hesabına yapılan iş (tarım sigortalı işler dahil olmak üzere) ve devlet memuru olarak yapılan iş (5510/ 4 a-b-c) bu kapsama dahildir. İsteğe bağlı sigortalı olan kişilerin maaşı kesilmez (isteğe bağlı işsizlik sigortalı ve muafiyet belgesi olan isteğe bağlı sigortalı kişiler hariç).

Ayrıca Türkiye’de Olmayan veya Yeni Gelişmeye Başlayan 14 Farklı İş Fikri adlı yazımıza göz atabilirsiniz.

İŞKUR Üzerinden Yapılacak Başvurular

İŞKUR Üzerinden Yapılacak Başvurular

İşsizlik maaşına başvurmak isteyen ve koşulları sağlayan kişiler, kurumun internet sitesi üzerinden kolayca başvurabilecekleri gibi yakın İŞKUR birimine giderek de başvuru yapabilirler.

İnternet Sitesinden Başvuru:

 • www.iskur.gov.tr adresine giderek üyeliğiniz varsa ‘İş Arayan’ kısmından T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılır; üyeliğiniz yoksa aynı bölümden yeni üyelik oluşturulur.
 • Bireysel kullanıcı kısmından ‘İşsizlik Ödeneği Başvurusu’ bölümüne tıklanır.
 • Burada karşınıza ‘Bilgilendirme Formu’ çıkacaktır, okuduktan sonra altındaki kutucuk işaretlenir.
 • Karşınıza çıkan sayfada, iş yeri fesih tarihi dahil olmak üzere form üstünde bulunan tüm boşluklar doldurulur. En alttaki ‘İlerle’ butonuna basılır.
 • İş yeri şehri ve ilçesi girilir, ‘Kaydet’ butonuna basılır.
 • Tüm işlemleri başarılı şekilde gerçekleştirip sonuçlandırabilirseniz, işleme dair mesaj sistemde kayıtlı cep telefonuna gelecektir.

E-Devlet Üzerinden Yapılacak Başvurular

E-Devlet Üzerinden Yapılacak Başvurular

E-Devlet sistemi üstünden işsizlik ödeneği başvurusunun adımları şöyledir:

 • T.C. kimlik numarası ve şifre ile sisteme giriş yapılır, kimlik doğrulamasından sonra E-Devlet sistemi açılır.
 • Sisteme girdikten sonra, arama butonundan Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aratılarak hizmet sayfasına gidilir ve ‘İşsizlik Ödeneği/ İş Kaybı Tazminatı Başvurusu’ seçeneğine basılır.
 • Önünüze gelen ekranda İşsizlik maaşı hakkında belirlenen koşullar ve bilgilendirme formunun okunması kısmını onayladıktan sonra diğer sayfaya geçilir. Bu şartların kabul edilmemesi halinde işlem devam edemez.
 • Açılan sayfada bulunan başvuru formundaki bilgiler eksiksiz ve doğru şekilde doldurulur. İstenilen bilgiler, kişinin ayrıldığı iş yerine ait SSK sicil numarası, bulunduğu il-ilçe, işten ayrılış tarihidir.
 • İstenilen tüm bilgiler doldurulduktan sonra ‘Başvur’ butonuna basılır ve başvuru tamamlanır.

Hali hazırda işsizlik maaşı alınıyorsa…

Hali hazırda işsizlik maaşı alınıyorsa…

 • İŞKUR tarafından teklif edilen işin kişinin mesleğine uygun, son çalıştığı işin ücret ve çalışma koşullarına yakın, ikamet edilen bölgenin belediyesinin mücavir alanının içinde olmasına rağmen kişi tarafından haklı sebeplere dayandırmaksızın reddedildiğinde, sigortalı işsizin maaşı tekrar başlatılmamak üzere tamamen kesilir.
 • Yapılan denetim sonucunda işsizlik maaşı alan kişinin, gelir getiren başka işte/işlerde çalıştığı ya da herhangi bir sosyal güvenlik kurumu üzerinden yaşlılık maaşı aldığı tespit edilirse, sigortalı işsizin maaşı tekrar başlatılmamak üzere tamamen kesilir.
 • İŞKUR tarafından tavsiye edilen meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimlerini haklı sebepler göstermeksizin reddeden ya da kabul etmesine rağmen devamlılık sağlamayan; haklı sebeplere dayanmaksızın İŞKUR tarafından yapılan çağrılara zamanında geri dönmeyen; kurum tarafından istenen belge ve bilgileri verilen süre içerisinde teslim etmeyen sigortalı işsizlerin maaşı kesilir. Bu durumların sona ermesi halinde, maaş ödemelerine tekrar başlanır. Ancak tekrar başlatılan ödemenin süresi başlangıçta belirlenen toplam hak sahipliği süresinin sona erdiği tarihi geçmez, yani maaşın alınmadığı zamanlar telafi edilmez.
 • Maaş ödenen dönemde işe girme veya emeklilik gibi herhangi bir sebeple sigortalı işsize yapılan fazla ödeme, eğer ilgili kişinin kusurundan kaynaklandıysa; ödenen miktar yasal faizi ile birlikte kişiden tahsil edilir. Banka hesabından maaşını almayanlara yasal faiz uygulanmadan, bulunan miktar borcuna karşılık tahsil edilir. Kişinin borçlu çıktığı durumlarda bu borcun taksitlendirilmesi mümkündür fakat taksit miktarı brüt hesaplanan asgari ücretin 1/10’inden az olamaz. Borcun ödenmemesi durumunda yasal yollardan takip başlatılır.
 • Sigortası 5510 sayılı kanunun 4. Maddesinin B bendi kapsamında olanların, herhangi bir neden ile durdurulan sigorta hakkının tekrar başlatılması veya telafi edilmesi ve bu sigortalılık dönemi işsizlik maaşı ödenen süreçle çakışması durumunda kişiye yapılan ödemeler yasal faiz uygulanarak kişiden tahsil edilir.
 • Sosyal güvenlik kurumundan yaşlılık maaşı alınması, ikamet adresinin değişmesi, askere gitme, çalışmaya başlama (işçi, memur ya da kendi nam/hesabına çalışan), yetkili sağlık kurumunca istirahatli sayılma, mahkeme kararı sonucunda işe iade edilme, yurt dışına çıkma, tutuklanma veya hüküm giyme durumlarında, vaziyetin en geç 15 gün içerisinde İŞKUR’a bildirilmesi gerekir. Özellikle işe girme durumlarında, işe girilen aya ait maaş hesaptan çekilmeden İŞKUR birimine bilgi verilmesi uygun olacaktır.
 • Askere gitme sebebiyle yapılan sözleşme fesihlerinde ise terhis tarihini takip eden 30 gün içerisinde terhis belgesiyle beraber İŞKUR birimine başvurulması gerekir.
 • Yukarıda sayılan durumlarda, sigortalı işsiz tarafından birime verilen bilgilerde eksiklik ya da yanlışlık olması sebebiyle kişiye yapılan fazla ödemeler, yasal faiz eklenerek kişiden tahsil edilir.
 • İşsizlik maaşına hak kazanılmaması durumunda, daha önce başlatılması mümkün olarak kesilen veya durdurulan ödenek varsa, başvuru tarihinden itibaren yeniden başlatılır.
 • İŞKUR’a olan borçlar, yine kurum tarafından yapılan ödemelerden alınır.

Sıkça Sorulan Sorular

Hayır bu mümkün değildir. İşsizlik maaşı alabilmenin ilk şartı geçen 3 sene içerisinde en az 600 gün çalışmış olmaktır.

Üniversite veya başka herhangi düzeyde okul fark etmeksizin, okul kaydı yaptıran kişilerin işsizlik maaşları bu sebep doğrultusunda kesilmez. Ayrıca kayıt yaptırılan okulun özel olması, burs ya da öğrenim kredisi almaya başlanması da ödenen işsizlik maaşının kesilmesine neden olmaz. 

İlgili Yazılar