IQ Seviyesi En Yüksek İnsanlar ve Hayatları

  • Minik Tospik yazdı.
  • 25 Nisan 2021
  • 708 okunma

Duygusal zeka olarak adlandırılan EQ daha farklı ölçüm aracı olarak, kişinin duygusal, sezgisel yeteneğini ölçer. Ruhsal zeka olarak bilinen SQ, farkındalık gücünü, spiritüel anlamda var oluş boyunca anlamlandırma ve bilincin kontrol gücünü temsil eder. Oldukça zeki olup bunun farkına varamayan ve yeteneklerini bu anlamda kullanamayan insanlar da var elbette. Fakat tarih sayfalarında başarıları, öne attığı fikirleri ve buluşlarıyla önemli yollar katetmiş, bilim insanları, sanatçılar, filozoflar da yüksek zekalarının sağladığı etkiyi gözler önüne sermekte gecikmemiştir.

Bugün sayfamızda IQ yani zeka seviyesi en yüksek insanlar ve hayatları üzerine bir konu oluşturduk. IQ testi sonucu dahi diye adlandırabileceğimiz kişilerin yaşamları ve çalışmaları hakkında yazımıza geçmeden önce IQ testi ve sonuçlarına dair kısa bir hatırlatma yapmakta yarar görüyoruz.

IQ Nedir?

IQ Nedir

Zeka seviyesini ölçmeye yarayan bir test olan Intelligence Quotient yani IQ testi, ölçümler sonunda zeka yaşının gerçek yaşa bölünmesi ve 100 ile çarpımı sonucu hesaplanan bir göstergedir. Seviyelerin kendi içlerinde belli oranlarla gösterilen standartları yer almaktadır. Hesaplamalar sonucunda aşağıda belirttiğimiz oranlarla, kişinin zeka seviyesi, biyolojik yaş unsuru da hesaba katılarak bulunabilir. Testler sonunda alınan puanlara göre aşağıdaki tabloda yer alan zeka seviyeleri üzerinden bir yorum yapılabilir.

IQ= (Zeka Yaşı/ Biyolojik Yaş) *100  şeklinde bir formülle bulunur.  

>140= Dahi             

120-139 arası= Çok zeki                                      

110-119 arası= Zeki

90-109 arası=  Normal zeka

80-89 arası= Düşük zeka

70-79 arası= Çok düşük zeka

69 >= Aşırı düşük zeka

Zeka testlerinde ortalama bir insan için 100 puan normal bir zeka seviyesi olarak belirtilmiştir.

Albert Einstein

Albert Einstein

İzafiyet Teorisini geliştirmiş önemli bir düşünür ve fizikçi olan Albert Einstein, önemli fizik kanunları, evrenin var oluşu, atom enerjisine dair öne attığı fikirlerle önemli buluşlara imza atan Nobel Fizik ödülü sahibi bir isimdir. Ölümünden sonra Princeton Hastanesi’nden beyni çalınan Albert Einstein’in kaçırılan beyninin Harvey adında bir çalışanın deneyler maksadıyla kullanmak amacıyla alıkonulduğu ortaya çıkmış ve sonrasında teslim alınmıştır. Hatta o dönem, Einstein’in beyninin bazı incelemelere tabi tutulduğu ve normal bir insan beyninden daha fazla glial hücrenin var olduğu iddiaları ortaya atılmıştır. 1879-1955 yılları arasında yaşamış Alman Fizikçi Einstein, devrim niteliğinde olan buluşlarını yıllarca ortaya koymuş bir isimdir. Einstein, IQ seviyesinin 160 ila 190 arasında olduğu belirtilen bir deha olarak çalışmalarıyla tarihe geçmiştir.

William Shakespeare

William Shakespeare

Dünyaca ünlü İngiliz Edebiyatının önde gelen isimlerinden olan yazar William Shakespeare, tiyatrolarda sahnelenmiş baş yapıtları günümüze aktarmış önemli düşünür, şair ve aynı zamanda bir dahidir. 1564-1616 yılları arasında yaşamış olan Shakespeare’den günümüze, “Romeo ve Juliet”, “Othello” “Macbeth” ve “Hamlet”, “Kral Lear” gibi önemli eserlerinin miras kaldığını söyleyebiliriz. IQ seviyesi 210 olarak belirtilen ünlü sanatçı, İngiltere’nin milli şairi olarak kabul edilir.

Isaac Newton

Isaac Newton

Yerçekimi kanunu mucidi, klasik mekaniğin kurucusu İngiliz matematikçi ve fizikçi olan Isaac Newton, astronom ve teolog olarak da bilim dünyasına kazandırılan önemli bir dehadır. Harekete bağlı üç temel yasayı ortaya koyan, kütle çekim kanunu ve gezegenlerin hareketleri arasındaki bağlantıdaki tutarlılığı ölçümlemelerle sunan Newton, Einstein’den sonra tüm zamanların en iyi fizikçileri arasında yer etmiştir.

Zorlu bir çocukluk dönemi geçirmiş ve babasız büyümüş biri olan Newton, sürekli kitap okuyarak ve gökyüzünün incelenmesine dair çalışmaları izleyerek yetişmiştir. Galileo ve Kepler’den feyiz alan Newton, “Doğa felsefesinin matematik ilkeleri” kitabında geometrik kanıtlarla kütle çekimini ifade etmiştir. İngiliz kraliyeti tarafından 1705 yılında şövalye unvanına layık görülen 1643-1727 yıllarında yaşamış ünlü dahi Isaac Newton’un İQ seviyesinin 193 olduğu belirtilmiştir.

Marie Curie

Marie Curie

Polonyalı 1903 Nobel Fizik Ödülü sahibi bir bilim insanı olan Marie Curie, fizik ve kimya alanında üstün başarılar göstermiş bir deha olarak bilinir. Uranyum deneyi çalışmasından radyoaktivitenin varlığını keşfeden Curie, Toryum elementini ayrıştırarak Radyum elementinin varlığını da ortaya koymuştur. Günümüz modern tıp ilminde yer alan radyoloji bölümünün kurucusu kabul edilen Madam Curie, aynı zamanda Nobel Ödülü sahibi ilk kadın bilim insanı olarak tarih sahnesinde iz bırakmıştır.

1903 senesinde Nobel Fizik ödülünü iki fizikçiyle paylaşan Curie, 1911 senesinde de Nobel Kimya Ödülü’ne layık görülmüştür. Taşınabilir röntgen cihazlarının tasarlanması, X ışını teknolojisinin yayılmasına yönelik çalışmaları, radyoaktivitenin atomun bir özelliği olduğu yönünde ileri attığı fikirleri insanlığa sunmuştur. Radyumun dokuya verdiği etkilerin incelenmesine dönük çalışmalarda  bilim insanı Alexander Graham Bell de kendisine fikirleriyle katkıda bulunmuştur. 1867-1934 yılları arasında yaşayan Curie’nin 66 yaşındayken ölümünün altında yatan sebebin, aşırı dozda radyasyona maruz kalmaktan kaynaklı kan kanseri olduğu belirtilmiştir. Marie Curie’nin IQ seviyesinin 180-200 arası olduğu açıklanmıştır.

Ayrıca dünyadaki kadın dehalar yazımızı inceleyebilirsiniz.

Nikola Tesla

Nikola Tesla

Sırp kökenli Amerikalı bir mucit sayılan Nikola Tesla, alternatif akım projesi ve elektrik kaynağının gücüne sağladığı katkılarla bilim dünyasına hizmet etmiş önemli isimlerden biridir. Mühendis ve aynı zamanda ileri fizikçilerden biri olan Tesla, Continental Edison şirketinde edindiği bilgileri uygulamak adına ileri testler denemiş bir bilim insanıdır. Elektrikle çalışan cihazların, mekanik özellikteki araçların ileri düzeye taşınabilmesi adına laboratuvarlar oluşturmuştur.

Alternatif akım, indüksiyon motor, jeneratörler, Tesla bobini, telsiz enerji aktarımı, laboratuvar görüntüleme teknikleri üzerinde başarılı çalışmalar yapmıştır. Kablosuz elektrik enerjisinin kıtalar arası dağıtımı üzerine pratik fikirler ortaya koydu. Bilime dönük projeleri yaşadığı yoksul dönem içinde maddi destek gerektirdiği için bazı projeleri tamamlanma konusunda da yetersiz kalmıştır.

Elde ettiği geliri kıtalar arası bir buluşa imza atmak için harcayan Tesla’nın çalışmalarına konu olan manyetik akı yoğunluğunun gündeme gelmesi ve çalışmalarındaki tutarlılığın fark edilmesiyle 1990’lı yıllarda değeri daha çok anlaşıldı. New York’ta 1943 senesinde 86 yaşında hayatını kaybeden ünlü deha Nikola Tesla’nın IQ’sunun 195 olduğu söylenmiştir.

Galileo Galilei

Galileo Galilei

1564-1642 yılları arasında yaşamış, İtalyan astronom, fizikçi, mühendis ve matematikçi olan Galileo Galilei, modern fiziğin temelinin oluşmasında öncü isimlerden biri kabul edilmiştir. Özellikle en büyük gezegen Jüpiter’e ait olduğu belirlenen 4 uydusunun keşfini sağladığı için  bu uydulara kendi adıyla Galileo Uyduları denilmiştir.

Astronomi çalışmalarıyla adını duyurmuş önemli bir deha olan Galilei, Güneş merkeziyetçiliğine dair attığı fikirle dönemin önemli astronomlarıyla kimi zaman çatışma halinde olmuştur. Askeri pusulanın icadı, hidrostatik denge, termoskopun icadı onunla birlikte gelişen teknolojinin unsurları arasındadır. İleri attığı fikirlerle çağdaşı olan bilim insanlarıyla zıtlıklar yaşayan Galilei, engizisyon mahkemesiyle zaman zaman karşı karşıya gelmek zorunda kalmıştır.

Güneş lekelerinin varlığını ilk tespit eden Avrupalı olan Galilei, bir çok takım yıldızın keşfedilmesini de sağlamıştır. Kopernikçi bir anlayışla Dünya’nın Güneş etrafında döndüğünü belirten Galilei, Roma engizisyonu tarafından ömür boyu ev hapsine mahkum edilmiştir. Maddelerin kuvveti, Samanyolu ve Yıldızlar, gelgit teorilerine dair çok sayıda makale oluşturan Galileo Galilei, 1642 senesinde 77 yaşında hayata veda etmiştir. Galileo Galilei’nin IQ seviyesinin 180-200 arasında olduğu belirtilmiştir.

Dünyadaki çocuk dehalar bilgilerine de bakabilirsiniz.

Voltaire

Voltaire

Dünyaca ünlü Fransız filozof, tarihçi Voltaire ya da gerçek adıyla François Marie Arouet, 1694- 1778 yılları arasında yaşamış, çağın önemli düşünürlerinden biridir. Özellikle Fransız İhtilali’nin gerçekleştiği dönemlere değin fikirleri ve insanların hakları üzerinde egemen olmasının gerektiğini ortaya koyan görüşleriyle lider kişilerden biri olarak bilinir. Din ve vicdan özgürlüğünün önemine vurgu yapan, kültürel ve bilimsel gelişimi kısıtlayan ruhani yapıların konumlarını hicivleriyle eserlerinde belirtmiştir.

Voltaire, kilisenin yarattığı baskıları, hukuk ve adalet üzerine söylemleriyle dikkat çekmiş Aydınlanma Çağı’nın önemli kurucularından sayılmıştır. Adının duyulması ve ününü artmasını sağlayan yapıt ise Bastille hapishanesinde kaldığı sürede yazdığı Oedipe adlı eserdir. Hazır cevap özelliği ve sivri diliyle hiciv konusu ettiği Fransa’nın önde gelen isimleri tarafından kimi zaman cezalandırılmak istendiği olmuştur. Felsefi ve şiir türünde pek çok çalışmaları da olan Voltaire aynı zamanda oyun yazarı olarak da edebi yaşama katkılarda bulunmuştur. Voltaire’nin 190-200 arası bir IQ derecesine sahip olduğu açıklanmıştır.

Gary Kasparov

Gary Kasparov

Satrancın bir zeka sporu olduğu bilinir. Rus Dünya Satranç Şampiyonu olan Gary Kasparov, bu üstünlüğünü 1985-2000 yılları arasında sürdürmeyi başarmış bir dahidir. İlk olarak dünya devi bir şampiyon olan Karpov’u yenerek 1985 yılında bu unvana sahip olan Kasparov, kazandığı 2851 ELO puanıyla ciddi bir rekor elde etmiştir.

Satranç turnuvalarından Mart 2005 tarihi itibarıyla çekildiğini belirten Kasparov, yenilmezlik unvanını Vlamidir Kramik ile rekabeti sonrasında kaybetmiştir. Yahudi bir baba ve Ermeni bir anneden olan Azerbaycan’ın Bakü şehrinde 1963 senesinde dünyaya gelen Kasparov, IBM Deep Blue isimli onu yenmesi için tasarlanan bilgisayarla 1996 senesinde bir maç yapmıştır. 4-2 Kasparov’un galibiyetiyle sonuçlanan müsabaka 6 set oynanan maç sonunda gerçekleşmiştir. İlk dünya şampiyonluğunu henüz 22 yaşında kazanan ve yıllarca bu rekoru elinde tutan Kasparov’un IQ derecesinin 190 olduğunu söylemeliyiz.

İbni Sina

İbni Sina

İbni Sina ya da batılıların deyişiyle Avicenna, tıp ilminde önemli yolların açılmasını sağlamış Fars kökenli bir bilgindir. Aynı zamanda Astronom ve İslam düşünürü de olan İbni Sina, Ortaçağ tıp ilminin ilerleyişine katkısı nedeniyle uluslararası tanınan bir dehadır. Yaşadığı dönemde oluşturduğu ve yedi asır boyunca şifa yönünde tıp ilmine kaynak teşkil eden El-Kanun F’it-Tıb adlı eser, Avrupa’da ve dünyanın pek çok üniversitelerinde okutulmuştur. 980-1037 yılları arasında yaşamış Buhara doğumlu bir bilgin olan İbni Sina, Kitabü’ş-Şifa (İyileşme Kitabı) adlı bir eserle de tıp ilminin inceliklerini paylaşmıştır. 

Ruh bilimi, metafizik ve fizik bağlantısını ortaya koyan çalışmaları ve yazdığı 250 civarı makaleyle ondan sonraki nesillere ışık tutmaya devam etmektedir. “Yasalar Evreni” diye anılan Vücud-u Mutlak varlık olarak Allah’ı tanımlayan ifadesinin olduğu eserde, olan, ortaya çıkan ve sonra yok olan varlık nezdinde, var oluşu ve insanlığı tanımlamıştır. İbni Sina’nın müzikle tedavinin insan ruhuna iyi gelebileceği yönünde fikirleri de terapilere dahil edilmiş ve oldukça etkili olmuştur. İbni Sina, öleceği zaman vasiyetini yoksul insanlara bağışlamış, Hemedan kentinde 57 yaşında hayatını kaybetmiştir. Ünlü bilgin ve tıp adamı İbni Sina’nın IQ’sünün 190 civarı olduğu tahmin edilmiştir.

Leonardo Da Vinci

Leonardo Da Vinci

İtalyan astronom, heykeltıraş, matematikçi, mimar, müzisyen, mucit ve ressam olan ve daha sayamayacağımız pek çok vasfı bulunan Rönesans döneminin önemli isimlerinden Leonardo Da Vinci, 1452- 1519 yılları arasında yaşamış, Floransa kentinde dünyaya gelmiş önemli bir bilgindir. Yüksek Rönesans akımının da önemli bir temsilcisi olan Leonardo Da Vinci, Floransa’nın Vinci kasabasında Caterina isminde bir kadının evlilik dışı çocuğu olarak dünyaya gelmişti.

Annesi o küçük yaştayken evlenince, babasının aile büyükleriyle yaşamını idame ettirmeye başladı. Babasının resmi nikahsız evliliğinden doğan bir çocuk olduğu için ne yazık ki, babasının yeni ailesinde ilgiden yoksun şekilde yetişmişti. Zamanını çizimler yaparak geçiren Da Vinci, yeteneğini geliştirdi ve bir atölyede çırak olarak resimler yapmaya başladı. Sonrasında kilden, mermerden heykeller oluşturmaya başladı.

Çalışmaları sergilenen Vinci’nin başarısı her geçen gün daha çok insanca bilinmeye başladı. 15. yüzyılın sonlarına doğru, geometri alanında kendini geliştirdi. Mimarlık alanında kale ve kanal yapımlarına dair projelerde yer almaya başladı. Da Vinci’nin dünyaca ünlü Mona Lisa Tablosunu ise 1503 senesinde tamamladığı söylenir.

Koruyucu Medici’nin 1516 senesinde ölümüyle Fransa Kralı I. Francis tarafından özel bir davetle baş ressam ve mühendis unvanıyla saraya yakın bir noktaya yerleştirildi. Sağ koluna inen felcin yarattığı sağlık sorunu onun ressamlığı bırakmasına neden olmuştur. Ambois kentinde 67 yaşında ölen Da Vinci, sağlığında yardımcılığını üstlenen dostu Melzi’ye mirasının önemli bir kısmını bırakmıştır. Gelmiş geçmiş en yetenekli kişilerden kabul edilen Leonardo Da Vinci’nin IQ’sunun 200 civarı olduğu da söylenenler arasındadır.

Sıkça Sorulan Sorular

Johann Wolfgang Goethe, Alman edebiyatçı, siyasetçi, ressam ve doğa bilimi insanı olarak yüksek zeka seviyesiyle adlandırılan bir başka isimdir. Tahmini olarak 213 IQ düzeyi olduğu belirtilen ünlü yazar Goethe, önemli bir düşünür ve tarih araştırmacısı olarak tanınan 1749-1832 yılları arasında yaşamış bir dehadır aynı zamanda. Ayrıca çok eski milat öncesi çağda yaşamış Eski Mısır Firavunu sayılan Kleopatra’nın bir kadın olarak 30 yıl ülkeyi yönetmesi, 5 farklı dili gayet iyi konuşabilmesi ve tehlikelerden kolaylıkla çıkabilme yetenekleri sayesinde IQ’sunun 180 civarında olduğu tahmin edilmiştir.

Geçmiş uygarlıklardan bugüne baktığımızda zeka seviyesi yüksek kişilerin, icatları meydana getirmekte üstün rolleri dikkat çekicidir. Dahi niteliğindeki bu şahıslar, yaşadıkları toplumu etkileyen fikirler ortaya koyan kişiler oldukları gibi, aynı zamanda bilim ve sanatın pek çok alanında başarı göstermiş kişilerden olmuşlardır. Yetenekle doğrudan orantılı yüksek zekanın bunda payı olduğunu söylemek de yanlış olmayacaktır.

İlgili Yazılar