Türkçede En Çok Yanlış Yazılan Kelimeler

  • Fikir Mühendisi yazdı.
  • 3 Mart 2021
  • 376 okunma

Ural-Altay dil ailesinin sondan eklemeli özelliğine sahip Türkçemiz, dilinin inceliklerine göre hala ülkemizde tam manada doğru kullanım şansına sahip değildir. Dilimize sonradan eklenen kısaltma içeren yabancı terimler ve zaman içinde doğru kullanılıp kullanılmadığına bakılmadan süregelen kelimelerin yazım konusu dilimizin içine yerleşmiş hassas konular arasındadır. Okunduğu gibi söylenme avantajına sahip olan Türkçe dilinin kullanımında en çok yapılan hata, imla yönünden gerçekleşmektedir. Türk Dil Kurumu’nun yazım sözlüğü de bizlere kelimelerin doğru okunup yazılması için yazım kılavuzu oluşturmuştur. “TDK Yazım Kılavuzu” adlı bu kitap, aynı zamanda son baskısı 2012 senesinde yapılan kitap  yardımcı bir başucu kaynağıdır. Bu yazımızda ise imla hatalarına sıklıkla düşmemize neden olan kelimeler ve onların doğru kullanımına yer vereceğiz. Günümüzün sınav sisteminde bile çeldirici Türkçe dil bilgisi sorularında karşımıza da çıkabilen kelimeleri  sayfamızda detaylandırarak vermeye çalışacağız. İşte Türkçede en çok yanlış yazılan kelimeler..

Yanlış kullanılan atasözleri ve deyimler hakkındaki yazımıza linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

İlk olarak konumuzun başlığında yer alan “Türkçede” ifadesi ile yazımıza başlamak istiyoruz. Türkçe kelimesinin normalde baş harfinin büyük yazılması nedeniyle sondaki de çekim ekimi yüzünden kesme işaretiyle ayrılması düşünülebilir. Ancak “Türkçe” ifadesinin köküne baktığımızda  zaten yalın halde kullanılmadığını “Türk” kelimesine eklenen yapım eki olan “çe” ile türediğini görebiliriz. Dolayısıyla özel bir ismi türeten yapım ekinin ardından gelen bir çekim eki söz konusu olduğunda bitişik yazılmalıdır.  Aynı şekilde “Türkçe” kelimesine eklenen sahiplik çekim ekleri de bu kurala uyar. Yani Türkçemiz, Türkçenin diye ifade etmek gerekir. Bu kısa hatırlatmadan sonra kelimelerimizin doğru ve yanlış kullanımlarına geçelim. Aynı zamanda -şey eki ile biten tanımlamalar her zaman ayrı yazılır. “Bir şey”, “Her şey” gibi... Türkçemizde sıklıkla hatalı yazıma neden olan sözcüklerden konumuza devam edelim.

Doğru: Her şey, Yanlış: Herşey  

Doğru: Birçok, Yanlış: Bir çok

Doğru: Herkes, Yanlış: Herkez         

Doğru: Şimdi,   Yanlış: Şindi

Doğru: Unvan,  Yanlış: Ünvan               

Doğru: Bir gün  Yanlış: Birgün

Doğru: Birkaç  Yanlış: Bir kaç             

Doğru:  Birçok   Yanlış: Bir çok

Doğru: Orijinal, Yanlış: Orjinal,           

Doğru: Hafriyat, Yanlış: Harfiyat

Doğru: Muhatap, Yanlış: Muhattap      

Doğru: Vejetaryen, Yanlış: Vejeteryen

Doğru: Entelektüel, Yanlış: Entellektüel

Doğru: Fark etmek, Yanlış: Farketmek

Doğru: Terk etmek, Yanlış: Terketmek,   

Doğru: Her biri,  Yanlış: Herbiri

Doğru: Yalnız, Yanlış: Yanlız

Doğru: Şoför, Yanlış: Şöför

Doğru: Acayip, Yanlış: Acaip              

Doğru: Birebir, Yanlış: Bire bir

Doğru: Pek çok, Yanlış: Pekçok         

Doğru: Birçoğu, Yanlış: Bir çoğu

Doğru: Mütevazı Yanlış: Mütevazi        

Doğru: Herhangi, Yanlış: Her hangi

Doğru: İlelebet, Yanlış: İllelebet

Doğru: Antrenman, Yanlış: Antreman

Doğru: Afili, Yanlış: Afilli 

Doğru: Şövalye, Yanlış: Şovalye

Sonuna -alt ve -üst ile başlayan ekler getirilen sözcükler birleşik yazılır.

Doğru yazılışa örnekler: suçüstü, olağanüstü, akşamüstü, gözaltı, bilinçaltı, yüzüstü, akşamüzeri vb.

Aynı şekilde aşağıda belirttiğimiz sözcüklerde TDK’ya göre seçilerek sizler için oluşturduğumuz en fazla yazım hatası yapılan sözcüklerdendir.

Doğru: Karmakarışık, Yanlış: Karma karışık 

Doğru: Güpegündüz, Yanlış: Güpe gündüz

Doğru: Birdenbire, Yanlış: Birden bire

Doğru: Sıra dışı, Yanlış: Sıradışı

Doğru: Gelişigüzel, Yanlış: Gelişi güzel

Doğru: Birtakım, Yanlış: Bir takım

Doğru: Ültimatom, Yanlış: Ultimatom

Doğru: Art arda, Yanlış: Ard arda

Doğru: El ele, Yanlış: Elele

Doğru: Gök taşı, Yanlış: Göktaşı

Doğru: Kavuniçi(renk),  Yanlış: Kavun içi

Doğru: Hapsolmak, Yanlış: Hapis olmak

Doğru: Sere serpe, Yanlış: Sereserpe 

Doğru: Saçma sapan, Yanlış: Saçmasapan

Doğru: İş birliği,  Yanlış: İşbirliği

Doğru: Özgüven, Yanlış: Öz güven

Doğru: Profesyonel, Yanlış: Profosyonel

Doğru: Oyunbozan, Yanlış: Oyun bozan

Doğru: Mademki,  Yanlış: Madem ki

Doğru: Grup, Yanlış: Gurup

Doğru: Ajitasyon,  Yanlış: Acitasyon

Doğru: Aferin, Yanlış: Aferim

Doğru: Amfi, Yanlış: Anfi

Doğru: Asfalt, Yanlış: Asvalt

Doğru: Cüret, Yanlış: Cürret

Doğru: Çevrim içi, çevrim dışı Yanlış: Çevrimiçi, çevrimdışı

Doğru: Dinozor, Yanlış: Dinazor

Doğru: Eşofman, Yanlış: Eşortman

Doğru: Laboratuvar, Yanlış: Laboratuar

Doğru: Fark etmek, Yanlış: Farketmek

Doğru: Hemfikir, Yanlış: Hem fikir

Doğru: Uyuyakalmak, Yanlış: Uyuya kalmak

Doğru: Herhangi bir, Yanlış: Her hangi bir

Doğru: Makine, Yanlış: Makine

Doğru: Meyve, Yanlış: Meyva

Doğru: Maydanoz, Yanlış: Maydonoz

Doğru: Her gün, Yanlış: Hergün

Doğru: Konservatuvar, Yanlış: Konservatuar

Doğru: Hristiyan, Yanlış: Hiristiyan

Doğru: Hiçbir, Yanlış: Hiç bir

Doğru: Çıkagelmek, Yanlış: Çıka gelmek

Doğru: Hoşça kal, hoş geldin, Yanlış: Hoşçakal, hoş geldin

Doğru: Enstrüman, Yanlış: Enstürman

Doğru: Enikonu, Yanlış: Eni konu

Doğru: Ezkaza, Yanlış: Eskaza

Doğru: Hükumet, Yanlış: Hükümet

Doğru: İddia, Yanlış: İdda

Doğru: İnkılap, Yanlış: İnkilap

Doğru: Katetmek, Yanlış: Kat etmek

Doğru: Koreografi, Yanlış: Kareografi

Doğru: Kitabevi, Yanlış: Kitapevi

Doğru: Metot, Yanlış: Metod

Doğru: Başıboş, Yanlış: Başı boş

Doğru: Boş ver, Yanlış: Boşver

Doğru: Müsaade, Yanlış: Müsade

Doğru: Burada, orada,  Yanlış: Burda, orda

Doğru: Pardesü,  Yanlış: Pardösü

Doğru: Ritim, Yanlış: Ritm

Doğru: Rötuş, Yanlış: Rütuş

Doğru: Sarımsak, Yanlış: Sarmısak

Doğru: Gitgide,  Yanlış: Git gide

Doğru: Peşi sıra, Yanlış: Peşisıra

Doğru: Yanı sıra,  Yanlış: Yanısıra

Doğru: Mirasyedi, Yanlış: Miras yedi

Doğru: Suçüstü, Yanlış: Suç üstü

Doğru: Sürpriz, Yanlış: Süpriz

Doğru: Şarj,  Yanlış: Şarz

Doğru: Teneffüs, Yanlış: Tenefüs

Doğru: Dans etmek, park etmek, Yanlış: Dansetmek, parketmek

Doğru: Vazgeçmek, Yanlış: Vaz geçmek

Doğru: Ya da, Yanlış: Yada

Doğru: Veya,  Yanlış: Ve ya

Doğru: Sağ ol,  Yanlış: Sağol

Doğru: Boş vermek, Yanlış: Boşvermek

Doğru: Üstünkörü,  Yanlış: Üstün körü

Doğru: Yakından, Yanlış: Yakınen

Doğru: Yaradan (Tanrı), Yanlış: Yaratan

Doğru: Yunan, Yanlış: Yunanlı

Doğru: Vadetmek, Yanlış: Vaadetmek, vaat etmek, vad etmek

Doğru: Tespih,  Yanlış: Tesbih

Doğru: Şu an, Yanlış: Şuan

Doğru: Soğukkanlı, Yanlış: Soğuk kanlı

Doğru: Peştamal, Yanlış: Peştemal

Doğru: Takdir, Yanlış: Taktir

Doğru: Müstahak, Yanlış: Müstehak

Doğru: Mevta, Yanlış: Mefta

Doğru: Hazırcevap, Yanlış: Hazır cevap

Doğru: Tepetaklak, Yanlış: Tepe taklak

Doğru: Acente, Yanlış: Acenta

Doğru: Tıraş, Yanlış: tıraş

Doğru: Maalesef, Yanlış: Malesef

Doğru: Oldubitti, Yanlış: Oldu bitti

Doğru: Bayağı, Yanlış: Baya

Doğru: Menopoz, Yanlış: Menapoz

Doğru: Direkt, Yanlış: Direk

Doğru: Ötanazi,  Yanlış: Ötenazi

Doğru: Antiparantez,  Yanlış: Anti parantez

Sıkça Sorulan Sorular

İkileme anlamı olan, “ağır ağır”, “allak bullak” gibi sözcükler cümle içerisinde ayrı ayrı yazılırlar.

Pekiştireç özelliği katan (m,p,r,s) harfleriyle oluşturulan sözcükler, cümlelerde bitişik yazılırlar. Örneğin, düpedüz, apansız, dümdüz, apaçık, masmavi...

İlgili Yazılar