Dünyada Öğrenilmesi En Zor 5 Dil

 • Minik Tospik yazdı.
 • 4 Mayıs 2021
 • 387 okunma

Farz edelim ki kendinizi daha da geliştirmek istediniz ve yapılacaklar listenize bir madde daha eklediniz: Yeni bir dil öğrenmek. Ya da yeni işiniz için iyi düzeyde konuşmanız gereken bir dil var, belki de bir seyahat planı...

Sebepleriniz ne olursa olsun yeni bir dil öğrenmek heyecan verici bir süreç olduğu gibi bazen de sizi oldukça zorlayabilir. Öğreneceğiniz dile karar verirken dillerin zorluk seviyelerini araştırmanız ve etimolojilerinden yararlanarak ilgili dile olan yatkınlığınıza bakmanız sizin için yararlı olacaktır.

dil aileleri

Bir dili ele aldığınızda, onun kolay ya da zor olmasına konuştuğunuz ana dil karar verecektir.

Örneğin; ana dili tonlama ve vurgu gerektirmeyen bir bireyin, tam aksine tonlama faktörünün çok önemli olduğu Taycayı konuşması oldukça zor olacaktır. Bununla birlikte düzenli tonlamayı kavrayan bir Vietnamlı, Taycayı kolayca öğrenebilecektir.

Neden Bazı Diller Diğerlerinden Daha Zor?

Farklı ana dillere sahip olan kişiler için yeni bir dil öğrenimini kolaylaştıran ya da zorlaştıran birçok faktör vardır.

Genel nedenler dil bilimsel olarak birkaç kategoriye ayrılmıştır:

Dil Bilgisel Kavramlar:

 • Dil, kişinin ana diline benzer bir gramere sahip mi?
 • Cümle yapısı ve öge sıralanışı ana dilden ne kadar farklı?
 • Fiil zamanlarındaki dil bilgisel kural farklılıkları

Dil Ailesi / Dil Etimolojisi:

 • Hangi dil ailesine ait?
 • Akraba veya alıntı kelimelere sahip mi?

Ses, Tonlama ve Vurgular:

 • Dil tonları (Anlamların tonlamaya göre değişmesi) kullanılıyor mu?

Yazı Sistemi:

 • Hangi alfabe / karakterler kullanılıyor?
 • Yazım yönü nedir? (Sağdan sola veya soldan sağa)

Kültürel İlişki:

 • İlgili dil, kültürel olarak ana dile ne kadar uzak?

Dil Kaynakları:

 • Dilin öğrenimi için yeterli kaynaklar mevcut mu?
 • Dile ait kaynaklara kolayca erişilebilir mi?
 • Kaynakların güvenilirliliği (birincil materyal olarak) nasıl?

Öğrenmek istediğiniz dili bu gibi başlıklar altında inceleyerek ilgil dile olan yatkınlığınız hakkında fikir sahibi olabilirsiniz.

Bu dilleri çeşitli kategorilerde zorluk seviyelerine göre sınıflandırarak “dünyada öğrenilmesi en zor 20 dil”i sizler için liste halinde derledik:

1) Çince (Mandarin)

Çince (Mandarin)

Dünyada ana dili Mandarin olan birey sayısı: 910 Milyon kişi.

Dünyada birçok insanı ele aldığımızda her beş kişiden biri, Çinceyi ana dili olarak konuşmaktadır. Çeşitli farklılıkları bulunan ve daha küçük kapsamlı dil ögelerinden oluşan Çince, bu kapsamı sebebiyle diğer dillerden tamamen farklı bir dil olarak da kabul edilebilir. Dolayısıyla dil etimolojilerini araştırdığınızda veya Asya dilleri ile ilgili bilgiler edindiğinizde, Çincenin çoğu kaynakta bir “dil ailesi” olarak ifade edildiğini göreceksiniz.

Dünya üzerinde en çok kullanılan “Mandarin”dir. Mandarin’den sonra gelen Wu lehçesi, Shangai ve çevresinde yaklaşık doksan milyon kişi tarafından ana dil olarak konuşuluyor.

Daha küçük kapsamlı ve Çin-Tibet dilleri ailesi içinde yer alan “Kantonca” ise daha çok göçmen topluluklarda kullanılmakta. En çok konuşulan dillerden biri olan Çincenin, Birleşmiş Milletlerin resmi dillerinden biri olduğunu biliyor muydunuz?

Mandarin, ana dili İngilizce olanlar başta olmak üzere, birçok kişi için dünyada öğrenilmesi en zor olan dillerden biridir. Çince ile ilgili birçok şey zorlanmanıza sebep olabilir. Dil bilgisi kurallarının kolay olmasına rağmen Çinceyi oldukça zor kılan belirli faktörler mevcut.

Bu faktörlerden en çetrefilli olanı, Mandarin’in  bir kelimenin anlamını değiştiren 4 farklı tona sahip tonal bir dil olmasıdır. Bunun en yaygın örneklerinden biri, Mandarin’deki “ma” kelimesidir.“Ma” kelimesi, söyleyiş tonunuza bağlı olarak anne, at, azarlamak ve kenevir gibi 4 farklı anlamı karşılayabilir. Bu gibi tonlama kuralları, mandarin öğrenimini bir hayli zorlaştırıyor. Tonlamayı doğru yapmadığınız takdirde aslında söylemek istediğinizden farklı bir kelime ifade etmiş olacaksınız.

Konuşma ve telaffuzun dışında, mandarin alfabe olarak oldukça zor bir karakter sistemine sahiptir. Yani alfabeyi bilmeniz demek, çok fazla ezber gerektiren ve çeşitli kombinasyonlardan oluşan karakterleri bilmeniz gerektiği anlamına geliyor.

Bu yazı/karakter sisteminin tarihi 3500 yıl öncesine kadar uzanıyor. Çin dilindeki yazılış biçimi yan yana değildir, ögeler yan yana sıralanmaz. Yani karakterler birçok dilde olduğu gibi yatay dizilim ile hiçbir kelime ifade etmez.

Çincede her kelimenin kendine özgü karakteri mevcut. Geleneksel karakterler kullanılarak yazılan Çince, onraki yıllarda Çin Halk Cumhuriyeti tarafından basitleştirildi.

Ayrıca İşaret Dilini Kullanarak İletişim Kurabilen Goril Koko ve Hikayesi adlı yazımızı inceleyebilirsiniz

2) Japonca

Japonca

Japonca, Mandarin gibi tonsal bir dil olmayabilir. Ancak öğrenmesi oldukça zordur.

Japonca öğreniminde kişilerin karşılaştığı ilk zorluk, Japonca yazmaktır. Japoncanın Kanji, Katakana ve Hiragana olmak üzere 3 tane farklı yazı sistemi vardır ancak Japonya’da öğrenciler tarafından çoğunlukla “Kanji” ve “Katakana” kullanılmaktadır.

Hiragana ve Katakana’dan farklı olarak karakter temelli bir yazı sistemi olan Kanji, içlerinden en zor olanıdır ve Kanji konusunda gerçekten iyi bir seviyeye gelip ustalaşmak bir hayli zaman alacaktır.

Bu yüzden Kanji karakterlerini ezberlemeniz, ve hatırlayıp yaygın olarak kullanmak için bol bol pratik yapmalısınız.

Aynı dil ailesine mensup olan Japonca ve Türkçe, öge kuruluşu ve cümle öge sırası bakımından birbirine çok benzemektedir. Bu nedenle Japonların Türkçeyi, Türklerin de Japoncayı öğrenmesi; diğer ana dillere sahip kişilerden çok daha kolaydır.

3) Arapça

Arapça

Hami-Sami Dilleri Ailesi'nin Sami kolunda yer alan ve tüm Arap devletlerinin resmi dili olan Arapça, “Düzgün, nizami Arapça” anlamında gelen “Arabiyyet-ül fushâ” şeklinde tanımlanır.

Arap alfabesi, Osmanlı İmparatorluğu başta olmak üzere islam dininin yayılmış olduğu topraklarda kanıksanmış ve Latin alfabesinden sonra dünyada iletişim/yazı dili olarak en yaygın kullanılan sistemdir.

Arap alfabesinde 28 harf yer alır. Mevcut olan 28 harfli alfabede yer alan harflerin belirli konumlarına yerleştirilen işaretler (hareke) aracılığıyla sesli veya sessiz harfleri belirtir.

Harekeler yaygın olarak kullanılmasa bile ortaoöğretim kaynaklarında ve Kur’an-ı Kerim’in mevcut tüm basımlarında yer alır. Tüm Semitik dillerde olduğu gibi Arapça da öge dizilişi olarak sağdan sola yazılan bir yazı sistemidir.

Makro bir dil olarak kabul edilen Arapçanın dünya çapında 30 farklı çeşidi/alt dilleri bulunmaktadır.

Tüm bu özellikler, Arapçayı dünyada öğrenilmesi en zor olan dillerden biri yapmakta.

Ayrıca Sevgiliye Hediye Edilebilecek Şiir Kitapları  adlı yazımızı inceleyebilirsiniz

4) Sanskrit (Hint Dili)

Sanskrit (Hint Dili)

Hint-Avrupa Dil ailesinin Hint-İran kolunda yer alan Sanskrit, bilinen en eski belgeli dil olarak bilinmektedir.

Hintçe oldukça fonetik bir dildir. Bu da kulağa nasıl geliyorsa o şekilde yazılacağı anlamına gelir.

Bununla birlikte; Hintçenin dil bilgisi, telaffuz ve yazma durumları ele alındığında bazı zorlayıcı farklılıkları mevcut. Özellikle de ana dili İngilizce olan kişiler için zorlayıcı bir dil olan Hintçe, İngilizce konuşmacıları için yeni ve farklı sesler içerir.

Ayıca 14 ünlü ve 33 ünsüz olmak üzere toplam 47 karaktere sahip olan Devanagari yazı sisteminde büyük / küçük harf ayrımı yoktur. Yani Sanskrit yazı sisteminde büyük harf kullanılmaz.

Alışılmadık ve farklı bir yazı sistemi olduğu için, bazı Hintçe öğrenenler yazı dili olarak Latin alfabesini kullanmaktadır. Kelime ve kalıpların okunuşu, nasıl söylendiği kavrandıktan sonra; Devanagari alfabesi, karakterlerin anlaşılması telaffuzun netleşmesi konusunda yardımcı olur.  

5) İzlandaca

izlandaca

2010 yılında, İzlanda'da Eyjafjallajökull yanardağının patlaması televizyon muhabirlerini kargaşaya attı. Eyjafjallajökull'u telaffuz etmek o kadar zordu ki, muhabirlerin çoğu; telaffuzu zor olan bu kelimeyi E13'e kısalttı. İzlandaca, uzun sözcükleri ve Þ ve Ð gibi çeşitli durumlarda sesli veya sessiz olabilen yeni sesleriyle telaffuzu zor olan diller arasında üne sahipir.

Aynı zamanda, coğrafi izolasyonu nedeniyle eski kural ve formların korunmasına önem veren ilginç bir dil bilgisine sahiptir. İzlandacada çeşitli yargılar için kullanılan ve kendilerine özgü isim ögeleri mevcuttur. Dört durum, üç cinsiyet ve iki sayı gibi birçok kategoride farklı kullanılan alışılmadık isim sistemine sahiptir. İzlandacayı öğrenilmesi zor olan dillerden yapan bir diğer faktör ise fiillerinde üç kişi, iki sayı, iki zaman ve iki ayrı ruh hali bulunmasıdır.  

Sıkça Sorulan Sorular

İyi eğitim almış bir Çinli okuyucu 5.000 ilâ 7.000 karakter bilir. Çince bir gazete okuyabilmek için en az 3.000 karakter öğrenilmelidir.

Hiragana, kökeni Japonca olan kelimelerin ve ek, bağlaç vb ögelerin yazımında kullanılır. Japoncaya diğer dillerden geçmiş olan alıntı kelimelerin, yansıma sözcüklerin yazımında Katakana  kullanılır. Kanjiise kelime köklerini yazmak için kullanılmaktadır.

İlgili Yazılar