YDS Sınavı Nedir, Ne İşe Yarar? YDS'ye Girebilecek Adaylar

 • Minik Tospik yazdı.
 • 19 Ekim 2021
 • 308 okunma

Açılımı ‘Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’ olan YDS, ÖSYM tarafından yapılan çoktan seçmeli sınavdır. İngilizce, Fransızca, Arapça, Almanca gibi türleri vardır. En sık tercih edileni ise İngilizce sınavıdır. Her sene hem ilkbahar hem sonbaharda olmak üzere 2 defa düzenlenir. Bu sınava girmek isteyenlerin ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden yayınlanan sınav takvimini ve duyuruları takip etmesi gerekir. Ayrıca sınıf ortamında sınava girmek istemeyen ya da YDS başvurularını kaçıranlar için yılda pek çok kez düzenlenen ‘e-YDS’ seçeneği de vardır. Elbette bu iki sınav arasında e-YDS’nin bilgisayar üzerinden gerçekleştirilmesi dışında soru sayısı, içerik ve soruların tarzı bakımından hiç fark bulunmaz. Genellikle ekrana uzun süre bakamayacak olan ya da sevmeyen kişiler için e-YDS önerilir. Tüm bu genel bilgilerle beraber YDS’nin tüm detaylarını sizler için araştırdık…

YDS Ne İşe Yarar?

YDS Ne İşe Yarar?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Sınavı’na çoğunlukla yüksek lisans/doktora başvurusu yapacak kişiler ve üniversite öğrencileri girmektedir. Ancak akademik kariyerine başlamış olan akademisyenler de gerekli zamanlarda YDS’ye girebilmektedir. Örneğin doçent adayları ve sanatta yeterlilik çalışmasına başlayacak olan adaylar da geçerli YDS puanına sahip olmalıdır. Bunun dışında, KPSS A grubunda öğretmenlik sınavında dil puanının hesaplanması için ve yurtdışında üniversite okuyanların ülkemizde denklik alabilmesi için YDS yeterliliği gerekir. Öte yandan, YDS şartı arayan devlet kurumlarında çalışmak için başvuru yapacak kişiler ve hali hazırda kamu personeli olarak çalışanlar da dil tazminatı almak üzere YDS’ye girebilirler. Başvurularda gerekli olmanın dışında İngilizce YDS, kişilere dil hakimiyetleri hakkında bilgi verir.

Ayrıca Mezun Olduktan Sonra İş Bulma İmkanı Yüksek Olan Meslekler adlı yazımıza göz atın!

YDS Zamanları

YDS Zamanları

YDS yılda 3 defa tekrarlanır: İlkbahar (YDS 1), Sonbahar (YDS 2) ve 2018’den beri aralık ayının da eklenmesiyle Kış (YDS 3). Sonbahar YDS’de yalnızca İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça ve Arapça dillerinin sınavı yapılırken, İlkbahar YDS’de bu dillerin haricinde Bulgarca, Çince, Danca, Ermenice, Farsça, Gürcüce, Hollandaca, İtalyanca, İspanyolca, Japonca, Korece, Lehçe, Portekizce, Rumence, Macarca, Sırpça, Ukraynaca ve Yunanca dillerinin sınavı da yapılır. Ancak adaylar tek dönemde yalnızca tek yabancı dilden sınava girebilirler.

Öte yandan YDS, büyük şehirlerin hepsinde yapılmaktadır. Diğer şehirlerde ise gelen talepler göz önünde bulundurularak yeni sınav merkezleri oluşturulabilir.

YDS’ye Başvurabilecek Adaylar

YDS’ye Başvurabilecek Adaylar

 • Üniversitelerde Doktora, Sanatta Yeterlilik ya da Doçentlik isteyenler,
 • Üniversitelerden lisans derecesi bulunan ve yüksek lisans programlarına kayıt yaptırmak isteyenler,
 • Üniversitelerde lisans eğitimi devam ederken daha sonrasında yüksek lisans veya doktora düşünen son sınıf veya öncesinde kendini YDS anlamında denemek isteyenler,
 • Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışırken yurtdışında görevlendirme ya da dil tazminatı sebebiyle yabancı dil bilgisi seviyesini teyit ettirmesi gerekenler,
 • Bankalar gibi özel sektörde çalışan ve yabancı dil tazminatı almak isteyenler,
 • Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) ve Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavı (DUS) sınavlarına girecek olanlar,
 • Kamu kuruluşlarında çalışmak üzere KPSS’ye girecek adaylardan başvuracakları kuruluşun talebiyle YDS yeterliliğine ihtiyacı olanlar,
 • Kamu kuruluşlarında ‘A Grubu Kadro’ için başvuracak olanlar,
 • KPSS’de ‘A Grubu’ öğretmenlik sınavında dil puanının hesaplanması gerekenler,
 • 2657 sayılı kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak işe alınacak çözümleyici, programcı ve mütercim tercümanlar,
 • Üniversite eğitimini yurtdışında tamamlayıp ülkemizde diploma denkliği isteyenler,
 • Üniversiteye yeni başlayacak öğrencilerden hazırlık sınıfından muaf olmak isteyen lise öğrencileri ve lise mezunları,
 • Yabancı dil okutmanlığına başvurmak isteyenler,
 • Yabancı dil bilgisi seviyesini öğrenmek isteyenler YDS’ye girebilirler.

YDS Konuları ve Sınav Süresi

YDS Konuları ve Sınav Süresi

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı, yabancı dil bilgisini gramer, okuma, anlama ve kelime bilgisi açısından ölçen ve kâğıt üzerinde çoktan seçmeli yöntemini uygulayan sınavdır. Sınav, 80 sorudan oluşur ve adaylara soruları tamamlamaları için 180 dakika verilir.  Yanlış sorular doğruları etkilemez ve her sorunun puan değeri aynıdır.

YDS çeviri sorularında yaklaşık 200 kelimeden oluşan metinlerden yararlanılır.

İngilizce YDS’de kullanılan kaynaklar ABD, İngiltere ve Kanada gibi resmî dilin ve çoğunlukla anadilin İngilizce olduğu ülkelerden alınır. Ayrıca sınavda İngiliz İngilizcesine ait dil alışkanlıkları takip edilmekle beraber, Amerikan İngilizcesi kullanımının daha yaygın olduğu hallerde adayların mağdur olmaması adına yaygın olan kullanım tercih edilir.

YDS Kısımları

YDS Kısımları

 • Kelime/Phrasal Verb Soruları (6 adet): Verilen cümleler uygun kelimelerle tamamlanmalıdır; doğrudan kelime bilgisi ölçülür.
 • Tense/Preposition/Dilbilgisi Soruları (10 adet): Tense, preposition (edat) ve dil bilgisi soruları içerir.
 • Cloze Test Soruları (10 adet): Paragraflar içinde boş bırakılan yerler için uygun sözcüklerin seçilmesi gerekir.
 • Cümle Tamamlama Soruları (10 adet): Cümleleri anlam bakımından tamamlayan diğer cümlenin seçilmesi istenir.
 • Çeviri Soruları (6 adet): Sınava girilen yabancı dilden Türkçeye, Türkçeden aynı yabancı dile çeviri olmak üzere ayrı sorular halinde sorulur.
 • Paragraf Soruları (20 adet): Verilen paragraflar üzerinden her biri için çoklu cevaplar istenir.
 • Diyalog Tamamlama Soruları (5 adet): Karşılıklı konuşmalar verilerek, diyalog içinde boş bırakılan yerlerin uygun sözlerle tamamlanması istenir.
 • Yakın Anlamlı Cümle Soruları (4 adet): Yabancı dile ait cümleye anlam bakımından en yakın olan cümlenin seçilmesi gerekir.
 • Paragraf Tamamlama Soruları (4 adet): Paragraflardan birer cümle çıkartılır ve şıklardan boşluğu anlamlı şekilde tamamlayan seçeneğin seçilmesi istenir.
 • Anlatım Bütünlüğünü Bozan Cümle Soruları (5 adet): Verilen paragraflarda anlam bütünlüğünün sağlanması için anlamı bozan cümlenin seçilmesi gerekir.

YDS Puanı Kaç Olmalı?

YDS Puanı Kaç Olmalı?

Puanların 100 üzerinden verildiği sınavda;

 • Doçent adayları için minimum 65 puan,
 • Sanatta yeterlilik ve doktora çalışmalarına başvuracaklar için minimum 55 puan,
 • Öğretim üyeliği haricinde öğretim elemanı kadrolarına girmek isteyenler için minimum 50 puan,
 • Ancak öğretim elemanı kadrosuna girilecek üniversite yabancı dille eğitim veriyorsa minimum 80 puan alması gerekir.
 • Diğer kadrolar için gereken minimum puanlar kurumlar tarafından belirlenir. KPSS yabancı dil sınavına girmesi gereken kişiler de bu sınava katılacağından KPSS puan türü belirlenirken YDS’den aldıkları puan da hesaba katılacaktır.

Ayrıca Yıllık Kazancı Yüksek Olan 10 Meslek adlı yazımızı inceleyin!

YDS Puan Sisteminde Dil Yeterliliği Seviyelerinin Karşılığı

YDS Puan Sisteminde Dil Yeterliliği Seviyelerinin Karşılığı

Yabancı dil seviyeleri, tüm diller ve tüm adaylar için geçerli olmak üzere 100 puan üzerinden değerlendirilir. Adaylar,

 • 90-100 arası alınan puanlarda geçerli dilin ‘A’ seviyesinde,
 • 80-89 arası alınan puanlarda geçerli dilin ‘B’ seviyesinde,
 • 70-79 arası alınan puanlarda geçerli dilin ‘C’ seviyesinde,
 • 60-69 arası alınan puanlarda geçerli dilin ‘D’ seviyesinde,
 • 50-59 arası alınan puanlarda geçerli dilin ‘E’ seviyesinde olarak değerlendirilir.

YDS’ye Hazırlanırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

YDS’ye Hazırlanırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Sınavda en zor olduğu düşünülen soru tipi paragraflardır. Sınava girilen yabancı dilde okuma alışkanlığı ve pratiği olmayanlar için uzun ve yorucu olabilir. Çıkmış soruları çözerek ve yanlışlar incelenerek, bol bol okuma yaparak ya da uzmanlardan yardım alarak en zorlu paragraf sorularının üstesinden gelinebilir.

Hemen ardından en zorlayıcı olduğu sıklıkla söylenen kısım ise kelime ve deyimsel fiillerdir. Dolayısıyla sınava girecek adaylar YDS’de en çok kullanılan kelimeler ve deyimsel fiilleri araştırır. Kelime ve deyimsel fiilleri öğrenmek adına küçük not defterine düzenli olarak bu kelimeler yazılabilir. Yazdığınız her yeni kelimenin anlamını hem yabancı dilinde hem Türkçe yazmanın dışında, cümle içinde de kullanmak kelimelerin aklınızda kalıcı olmasını sağlayacaktır.

Dil bilgisi sorularını doğru cevaplayabilmek için yabancı dilin gramer konularına hâkim olmak; iyi ve güvenilir kaynaklardan yararlanmak gerekir. Sıfırdan YDS hazırlığı yapacak kişiler için ise uzmandan yardım almak işleri epey kolaylaştıracaktır.

Genel olarak, sınav öncesi tüm soru tiplerini görmek için sık sık YDS denemesi çözmek ve yapılan yanlışları profesyonellerle incelemek önerilir. Tüm soru tiplerine hâkim olmanın yanında sınav teknikleri konusu da oldukça önemlidir. Sınava girilen dilde başlangıç ve orta seviyesinde olan adayların bu ipuçları ile fazladan birkaç soru kazanma ihtimali vardır.

Sıkça Sorulan Sorular

Başvuruları ağustos ayının sonunda, geç başvurusu ise 8 Eylül’de gerçekleşen YDS’nin tarihi 10 Ekim 2021’dir. Ayrıca 2021 yılında yapılacak e-YDS’lerin tarihleri ise şu şekildedir: 25 Eylül, 13 Kasım, 11 Aralık.

Başvuru sürecinde başvuran adaylar için 145 TL olmakla beraber, geç başvuruya kalan adayların %50 artırımlı olarak sınav ücreti ödemesi gerekir. e-YDS için başvuru ücreti ise 290 TL olarak belirlenmiştir.

İlgili Yazılar