Mitolojilerde Yer Alan En İlginç 15 Yaratık

  • Minik Tospik yazdı.
  • 27 Ekim 2021
  • 476 okunma

Dünya üzerindeki tüm kültürlerin kendilerine özgü efsaneleri ve mitolojik yaratıkları vardır. Tüm bu yaratıklar kendi içlerinde gizemli ve şaşırtıcıdır, hatta bazen tehlikelidir! Sizlere, mitolojilerde yer alan en ilginç 15 yaratığı ve onların kültürlerinin derlemesini hazırladık…

1. Sentorlar

Sentorlar

Sentorlar, Yunan mitolojisinin insanların üst gövdesini, atların ise alt gövdesini almış efsanevi yaratıklarıdır. Peki nasıl oluştuklarını merak ediyor musunuz? Söylentiye göre İksion, Zeus’un karısı Hera’ya âşık olur ve Zeus’un nazik daveti üzerine Olympus’a gittiğinde ona tecavüz etmeye çalışır. Olayın üstüne Hera bilgi verdiğinde, Zeus hikâyenin doğruluğunu test etmeye karar verir. Bulutları Hera’ya benzeyen Nephele isminde periye dönüştürür ve bu periyi İksion’un yanına yerleştirir. Tabii oyununa kanan İksion, Nephele’ye tecavüz eder. Bunun üzerine Zeus, suçlu İksion’u havada sürekli dönen ateşli çarka bağlar. Nephele ve İksion birleşmesinden ise sentorlar doğar.

2. Basiliskler

Basiliskler

Pek çok çağdaş okuyucu Harry Potter ve Sırlar Odası’ndaki temsilinden aşina olsa da basiliskler, Roma ve Yunan mitolojilerine aittir. Basilisk, horoz tarafından kuluçkaya yatırılan yılan yumurtasından doğar, haliyle ortaya çıkan şey yarı kuş, yarı yılandır. Mitolojilerde yer alan en ilginç yaratıklar arasında olan basiliskin yılanların kralı olduğu söylenir, hatta bu isim ‘küçük kral’ anlamına gelir. Tek bakışlarıyla insanı öldürme gücüne sahip oldukları söylenir. Bu da onları mitolojik dünyanın en korkulan ve ölümcül yaratıklarından yapar.

3. Kimera

Kimera

Yunan mitolojisine göre Kimera, Küçük Asya’nın ateş püskürten, dişi canavarıdır. Sırtından çıkan keçi başı ve kuyruğu yılan olan aslana benzer. İlginçtir ki ateş püskürten keçinin başıdır! Hedefi çoğunlukla sığırlar olmasına rağmen kimi zaman etraftaki masum insanları da öldürüyordu. Kral Iobates, kahraman Bellerophon’a bu canavarı öldürmesini emrettiğinde Kimera zaten pek çok köyü yağmalamıştı. Aslan gücü, keçi kurnazlığı ve yılan zehriyle neredeyse yenilmez olduğuna inanılsa da kanatlı atı Pegasus üzerinde savaşa giren Bellerophon onu alt etmeyi başardı.

4. Medusa

Medusa

Medusa, Stheno ve Euryale’nin de aralarında bulunduğu üç Gorgon kız kardeşin tek ölümlüsüdür. Epey güzel olmasına rağmen, Poseidon ona Athena tapınağında tecavüz edince öfkeli Athena Medusa’yı çirkin, saçı yılana benzeyen korkunç yaratığa dönüştürür. Ama daha da kötüsü Medusa, gözlerinin içine bakmaya cüret eden herkesi taşa çevirecektir.

5. Tepegöz

Tepegöz

Mitolojilerde yer alan en ilginç yaratıklardan olan bu ünlü tek gözlü canavarlara hepimiz aşinayız. Peki onların arkasındaki gerçek ne? Hesiodos’un Tanrıların Doğuşu’na göre, Uranüs ve Gaea’da doğan üç tepegöz vardır: Arges, Steropes ve Brontes. Üçü de yetenekli demircilerdi; Zeus’un yıldırımını, Hades’in görünmezlik miğferini ve Poseidon’un zıpkınını sağlayan tepegözlerdi. Bunlar Titanları yok etmek için kullanılan silahlardı.

6. Minotor

Minotor

Minotor, Yunan mitolojisinde yarı insan yarı boğa olan canavardır. Girit’te, Kral Minos’un sarayının altındaki labirentte yaşardı. Poseidon, Minos’a kurban edilmesi gereken Girit boğası hediye eder ancak Minos boğayı kurban etmek yerine elinde tutar. Bunun üzerine öfkelenen Poseidon, Minos’un karısı Pasiphae’yi boğaya aşık eder. Minotor ise bu aşktan doğan çocuktur. Yeni doğan yaratık sadece insanları yediği için Kral Minos, Minotor’u hapsetmek için sarayının altında labirent yapar ve onun için yiyecek olarak insan kurbanlar gönderir.  

7. Kraken

Kraken

İskandinav mitolojisine göre Kraken, Norveç ve Grönland kıyılarında yaşadığı söylenen devasa boyutlu efsanevi deniz canavarıdır. Kraken genellikle dev kalamar ya da ahtapot benzeri yaratık olarak tanımlanır. Mitolojilerde yer alan en ilginç yaratıklardan olan Kraken’in gemilere saldırdığı ve yok ettiğine dair çeşitli hikâyeler vardır. Ayrıca gemileri indirebilecek dev girdaplar oluşturabilir. Kraken efsanesinin 18 metreye kadar uzayabilen ve insanlar tarafından nadiren görülen dev mürekkep balıklarından kaynaklandığına inanılır.

8. Kerberos

Kerberos

Yunan mitolojisine göre Kerberos, ölülerin girmesine izin verilen ancak kimsenin çıkmasına izin verilmeyen Yeraltı Dünyası’nın girişini koruyan üç başlı köpektir. Kerberos’un üç başı haricinde, yılan kuyruğu, yılan yelesi ve aslan pençeleri vardır. Üç baş geçmişi, bugünü ve geleceği; ayrıca doğumu, gençliği ve yaşlılığı temsil eder. Kaynaklar mitolojik yaratığın ölümcül nefesi, zehirli salyası ve jilet gibi keskin dişleri olduğunu belirtir.

9. Sfenks

Sfenks

Belki en çok aşina olduğumuz mitolojik yaratık sfenks hem Yunan hem Mısır mitolojisinde insan başlı ve aslan gövdeli olarak tasvir edilen canavardır. Yunan mitolojisinde sfenks kadın olarak kabul edilir. Kuşun kanatlarına ve genellikle yılanın kuyruğuna sahiptir. Ancak Mısır’da sfenksler kraliyet gücünün işareti olarak kabul edilirken Yunan mitinde kurnaz ve tehlikeli yaratık olarak tasvir edilir.

Efsaneye göre sfenks Thebes şehrinin dışında kalır ve gezginlere ünlü bilmecesini sorar. Yanlış cevap veren herkesi yener. Ta ki Oidipus sfenksin kendini öldürdüğü bilmecesini doğru yanıtlayana kadar…

10. Deniz Kızı (Siren)

Deniz Kızı (Siren)

Genellikle siren olarak adlandırılan deniz kızları, başı ve üst gövdesi dişi insan, alt gövdesi ise balık olan efsanevi deniz canlılarıdır. Deniz kızları dünyanın neredeyse her kültüründe ortaya çıkar ve boğulma, gemi enkazı gibi talihsizliklerle ilişkilendirilirler. Şaşırtıcı derecede güzel oldukları ve denizcileri kayalıklı sığlara saptırdıkları bilinir.

11. Hidra

Hidra

Hidra, Yunan mitine ait su canavarıdır. Hidra’nın pek çok kafası olduğu söylenir, çoğu kişiye göre 9 adet. Üstelik kesilen her kafanın yerine iki kafası daha çıkar. Hidra’nın zehirli nefesi ve kanı vardır. Kahraman Herakles’in (Roma mitine göre Herkül) Hidra’yı kılıç ve ateşle öldürdüğü söylenir. Bez yardımıyla burnunu zehirli gazdan koruyan Herkül, 1 kafayı kestikten sonra iyileşmesini önlemek için açık yarayı ateşle dağlar. Hidra’yı yetiştiren Hera ise, daha sonra ölü canavarı aynı adı taşıyan takımyıldıza dönüştürür.

12. Kappa

Kappa

Kappa, Japon folklorunda şeytandır. İsmi ‘nehir çocuğu’ anlamına gelir. Kappaların başlarının üzerinde asılı duran, yaşam güçlerini ve yaşam alanlarını simgeleyen küçük su havuzu vardır. Kappalar 10 yaşlarındaki insanların büyüklüğünde olan kurbağaya ya da maymuna benzer. İnsansı yüzü, kaplumbağa gagası ve kabuğu ve pullu cildi vardır. Kappaların insanları suyun yakınında cezbettiği ve onları içine çektiği söylendiği için, Japon çocuklara nehirlere veya göllere yaklaşmamaları öğütlenir.

13. Lamia

Lamia

Yunan mitolojisine göre Lamia, Tanrı Zeus’un metresidir. Misilleme olarak Zeus’un kıskanç karısı Hera, Lamia’nın çocuklarını öldürür ve onu başkalarının çocuklarını avlayan ve yiyen canavara dönüştürür. Mitolojilerde yer alan en ilginç yaratıklardan olan Lamia’nın, yılanın alt vücuduna sahip olduğu söylenir ancak gün boyunca erkekleri baştan çıkarmak için kusursuz güzel kadına dönüşebilmektedir. Ayrıca kayıp çocuklarına sonsuza kadar takıntılı olması için gözlerini kapatamamak üzere lanetlenmiştir.

14. Ejderha

Ejderha

Ejderhalar her birinde farklı şekilde tasvir edilseler de pek çok kültürde bulunan mitolojik yaratıklardır. Batı kültürlerinde genellikle uçabilen ve ateş soluyabilen, kanatlı, dört ayaklı sürüngenler olarak tanımlanırlar. Ancak Doğu kültürlerinde, çok yüksek zekâ seviyesine sahip, büyük ve dört ayaklı yılanlar olarak tasvir edilirler. Ejderhaların tüm mitolojik yaratıkların en ünlüsü olduğu söylenebilir. Günümüzde bile, Hobbit ve Game of Thrones gibi fantastik dizi ve filmlerde görünmeye devam ediyorlar.

15. Harpi

Harpi

Harpi, fırtına rüzgârlarının yarı kuş ve yarı kadın görüntüsünde kişileştirilen Yunan ve Roma mitolojisi yaratığıdır. İlk harpiler iğrenç ya da tehlikeli olarak tanımlanmazken daha sonra kötü niyetli iğrenç yaratıkları olarak tasvir edilirler. Yunan mitolojisinde, onların iğrenç ve hain yaratıklar olarak ilk tanımı, Jason ve Argonotlar efsanesinde ortaya çıkar. Dante ise Inferno’sunda harpilerin kendi versiyonunu yaratır. İntihar girişiminde bulunan ya da intihar eden insanların ruhlarının, harpiler tarafından beslenen ve cehennemin yedinci halkasında yaşayan dikenli ağaçlara dönüştürüldüğü söylenir.

Sıkça Sorulan Sorular

Sözlük anlamına göre mitoloji, dinlerin veya halkların kültüründe tanrılar, kahramanlar, insanlar ve evrenin yaratılışına yönelik bütün yazılı ve sözlü efsane birikimini ele alan çalışmaların tümüdür.

Argonotlar, Yunan mitolojisinde Truva Savaşı’ndan önceki senelerde yaşamış kahraman gruptur. Liderleri Jason’ın Altın Post’u bulmak adına Colchis’e gidişini işleyen mitte hem Jason’dan hem de argonotlardan bahsedilir.

İlgili Yazılar