Yunan Mitolojisi Tanrıçaları ve Özellikleri

  • Minik Tospik yazdı.
  • 10 Haziran 2021
  • 3.266 okunma

Gizemiyle ve anlatılan hikayeleriyle kimi zaman aklın sınırlarını zorlayacak fantastik dünyanın etkisine dahil olduğumuz mitoloji, insanların esasında üretme, yaratıcı fikirlerini hayata geçirdiği bir dönemin başlangıcı olarak da sayılmaktadır. Antik dönemin izlerine ait, Yunan, Roma, Mısır, Hint gibi pek çok eski uygarlığın kültürüne dair izler bilimin pek çok dalında gelişim basamaklarını oluşturmuştur. Bu açıdan değerlendirildiğinde günümüze ait bazı oluşumlarının kaynağının o devirde farklı nedenlere bağlanması da mitlerin sıra dışı ve ilginç yönleriyle de ele alınmasını sağlamıştır. Şimdiki yazımızda ise Yunan mitolojisinde yer etmiş özellikleri ve sembolleriyle tanrıçaları anlatacağız. Türlü entrikaların, aşkların ve mücadelelerin anlatıldığı efsanelerin önemli kahramanlarından olan Yunan mitolojisi tanrıçaları ve özellikleri konulu yazımız var şimdi sırada.

Metis

Metis

Zeus’un ilk eşi olarak Yunan mitolojisinde anlatılan Metis, Hikmet Tanrıçası olarak efsanelerde yer tutmaktadır. Okeanos ve Tethys’den doğduğu rivayet edilen, Metis, Tanrıların Babası olarak ün yapmış olan Zeus’tan olma Zeka Tanrıçası Athena’nın annesi olarak da bilinir.

Zeus’un kardeşlerini Kronos’tan kurtardığı zaman Metis’den destek aldığı rivayet edilir. Bir efsaneye göre de Zeus’tan hamile kalan Metis’in, Zeus’un otoritesini sarsacak güçte çocuk doğuracağına dair kehanetler yüzünden Zeus tarafından yutulduğu söylenmektedir. Mitolojide, Metis’in aklın kutsallığını temsil ettiği, suyun da hikmetin sembolü olarak Metis’e ait bir simge olduğu belirtilmiştir.

Hera

Hera

Zeus’un eşi olarak tasvir edilen Olimposlu Hera, birinci kuşak tanrıçalardan olarak tasvir edilmiştir. Roma kültüründe Juno olarak bilinmektedir. Kadını, doğumu ve evliliği temsil eden özelliğe sahiptir. Başlıca simgeleri, inek, tavuskuşu, zambak ve nardır. Kronos ve Rhea’dan doğduğu rivayet edilmiştir.

Çapkın olan Zeus’u evliliğe ikna eden Tanrıça olarak bilinir. Ares, Hephaistos, Eilethyia, Hebe, Angalos ve Heusha’nın annesi olarak bilinir. Herkül ile olan taht mücadeleleri ve Zeus’a karşı kıskançlığından ötürü yaptığı entrikalarla hikayeler de sıklıkla anlatılır. Zeus’la evliliği öncesinde Okeanos ve Tethys ile yaşadığı rivayet olmuştur.

Ayrıca Yunan Mitolojisi Efsaneleri ve İlginç Hikayeler adlı yazımızı inceleyebilirsiniz/

Demeter

Demeter

Yunan mitolojisinin bereketi, tabiatı temsil eden ve anaçlığın da temsicisi sayılan Demeter, Kronos ve Rhea’nın Hestia’dan sonraki kızıdır. Demeter ve Zeus’a dair geçen bir efsanede yeryüzü kraliçesi sayılan Persephone’nin Zeus ve Demeter’den olduğu rivayet edilmiştir.

Homeros destanlarına da konu olan Demeter’in saçlarından hikayelerde sıkça bahsedilmektedir. Roma kültüründe Ceres olarak tabir edilen Demeter, kızı Persephone’yi yer altından çıkarmak için Hades ile yaptığı mücadeleyle de bilinir. Demeter’in simgeleri arasında buğday başağı, yanan bir  meşale, sarı ve uzun saçlı bir kadın tasvir edilmiştir.

Hestia

Hestia

Hestia, Rhea ve Kronos’un en büyük kızı olarak tabir edilen Olimpos’un en nazik ve sevimli Yunan tanrıçası kabul edilmektedir. Çekingen ve çok fazla etkisini yansıtmayan bir özellikle tasvir edilmiş olan Hestia Olimpos’un kutsal ateşini kendisine mekan olarak seçmiştir.

Yunan Tanrısı Zeus’tan ebediyen bakire kalması için istekte bulunduğu rivayet olunan Hestia, kendisiyle birlikte olmak isteyen Poseidon ve Apollon’a karşı mücadele ettiği de rivayetler arasındadır. Başını kapatan olgun kadın ve günlük ev yaşamı Hestia’yı simgeleyen özellikler olarak anlatılmıştır.

Afrodit

Afrodit

Güzelliğin ve aşkın temsilcisi sayılan Afrodit, simgesi gül, güvercin, deniz kabuğu olan tanrıçaların en güzeli olarak tasvir edilmiştir. Hera’nın sıklıkla güzelliğinden ötürü hedef olan Afrodit’in Roma kültüründeki karşılığı Venüs’tür.

Homeros adlı kaynakta Afrodit’in Zeus ve Dione’den olduğu iddia edilmiştir. Olimpos ve Kıbrıs’ın mekan alanı olduğu rivayet edilen zarafetin temsilcisi Afrodit’in babasının Kral Uranus olduğu belirtilmiştir.

Athena

Athena

Yunan mitolojisinde zekayı ve barışı ifade eden Athena’nın, babasının Zeus ve annesinin Hikmet Tanrıçası Metis olduğu söylenmiştir. Mekanının Atina kenti ve Olimpos olduğu belirtilmiş olan Athena’nın simgeleri arasında miğfer, zeytin, baykuş, yılan ve mızrak yer almaktadır. Poseidon’un sevgilisi olarak da bilinir. Hatta Poseidon’un Medusa ile beraberliğini öğrendikten sonra acı şekilde Medusa’dan intikam aldığı efsaneler de anlatılmaktadır.

Savaş Tanrısı Ares ile yaptığı mücadelelerle dikkat çekmektedir. Savaşlara karşı stratejik zekasını en iyi kullandığı öne sürülen Athena’nın babası Zeus’un en fazla güvendiği tanrıça olduğu da belirtilmektedir.

Artemis

Artemis

Roma kültüründeki adı Diana olan, Phoebe olarak da bilinen Artemis, Zeus ve Leto’nun kızları olarak Ay Tanrıçası, Avcılık ve Kır Tanrıçası olarak bilinir. Onu tanımlayan simgeleri arasında, ok ve yay, köpek, geyik ve ay yer almaktadır. Apollo’nun da ablası olarak bilinen Artemis, Savaş Tanrısı Ares’in en büyük dostu ve ortağı olarak hikayelerde anlatılır.

Mekanı Olimpos olan Artemis, ormanlarında tanrıçası olarak hikayelere konu olmuştur. Doğa ve hayvanların korunması için ciddi yasaları olan tanrıçadır. Athena’nın Herkül’ün 12 görevinden biri olan Kyreneia’yı yakalama konusunda yardım ettiği yönünde bir efsane anlatılmaktadır.

Gaia

Gaia

Yeryüzünün simgesi sayılan Gaia, ana tanrıça olarak Titanlar soyuna ait olduğu belirtilmiş isimdir. Roma kültüründe adı Terra olan Gaia’nın, Khaos’tan sonra dünyaya geldiği rivayet olunmuştur. Hesiodos’un görüşüne göre Gaia ve Erebus toprak ana ve her oluşumun nedenidir.

Uranos ile birlikte olarak Titanların doğumuna neden olan Gaia efsaneye göre, oğlu Kronos’un desteğiyle Uranos’a savaş açmış ve çocuklarını onun esaretinden kurtarmıştır.

Iris

Iris

Yunan mitolojisinde, gökkuşağı sembolü olan Iris, Elektra ve Thaumas’ın kızı olarak tabir edilmiştir. Tanrıların Babası sıfatıyla Zeus tarafından kendisine verilmiş haberci görevi vardır. Okeanos’un soyundan ileri geldiği anlatılmaktadır. Gökyüzü ve yeryüzü arasındaki iletişimi güzel haberler yoluyla nakleden Iris’in Zephyros’la birlikte olduğu ve Eros’un annesi olduğu yönünde rivayetler anlatılmıştır.

Persephone

Persephone

Asıl adı Kore olan Yunan mitolojisindeki adıyla Persephone’nin babası Zeus, annesi ise Demeter’dir. Persephone ismini onu yeraltına kaçıran Hades’in verdiği söylenmektedir. Mekanı yer ve yerin altı olan Persephone, Olimposlu ikinci kuşak diye tabir edilen tanrıçalar arasındadır.

Zalimliğin ve zorbalığın temsilcisi Ölüler Diyarı Tanrısı Hades’e aşık olan Persephone’nin ölüler ülkesinde yasak olan narı yemesi nedeniyle yeryüzüne çıkamama gibi durumla karşılaştığı söylenir. Persephone’nin simgesi çiriş otudur. Efsanelerde, Persephone’nin Zagreus ve Melinoe adlı çocuklarının  Hades’ten değil Zeus’tan olduğu söylenir. Zeus’un onayıyla Persephone’yi kaçıran Hades, Demeter’in bu acı yüzünden Olimpos’u terk etmesi sorunuyla mücadele etmek zorunda kalmıştır.

Eos

eos

Yunan mitolojisinde yine Aşk Tanrıçası olarak bilinen Eos, Titanlardan Helios’un aynı zamanda kız kardeşidir. Eos’a dair mitolojik efsanelerde, gökyüzüne ve yıldızlara giden yolun Eos tarafından açıldığı, gökyüzündeki yıldızların ve doğadaki diğer unsurların rüzgar, fırtına gibi hava olaylarını onun yarattığı belirtilmiştir. Yıldızlar ve gezegenlerin Eos’un çocukları olduğu ayrıca rivayet edilmiştir.

Konuyla ilgili Yunan Mitolojisini Anlatan 8 Farklı Kitap Tavsiyesi bilgilerine de bakabilirsiniz.

Thetis

Thetis

Savaşçı bir özelliğe sahip olan güçlü bir kahraman özelliğine sahip Achileus’un annesi olan Thetis, Su Tanrıçası sembolüne sahiptir. Titan soyundan olan Thetis’in doğacak çocuğuyla ilgili bazı ilginç kehanetler nedeniyle, ölümlü bir kral olan Peleus ile evlendirilmek zorunda kalmıştır. Rivayete göre çirkinliği ve topallığı yüzünden Hera tarafından istenmeyen Hephaistos’a Thetis bakmıştır. Homeros’un İlyada adlı eserinde Thetis için gümüş ayaklı denilen bir tabir yer almıştır.

Amfitriti

Amfitriti

Yunan mitolojisinde Denizler Tanrısı Poseidon’un eşi olarak bilinen Amfitriti, Doris ve Nereus’un kızıdır. Deniz ve okyanus diplerinden sorumlu tanrıça olan Amfitriti rivayete göre, Poseidon tarafından Narkos adasında dans ettiği sırada fark edilir. Kendisine eş olarak Amfitriti’yi seçen Poseidon, kendisinden kaçan Amfitriti’yi bulması için denizlere yunus balığı gönderir. Eşini kendisine getiren yunusu takım yıldızına dönüştürme şansıyla mükafatlandıran Poseidon ile evliliğinden Amfitriti’nin 5 çocuğu olduğu söylenmiştir.

Themis

Themis

Adaletin ve düzenin koruyuculuğunu temsil eden Themis, Zeus’un ikinci eşi olarak bilinir. İlahi adaletin kaynağı olduğu efsanelerde anlatılan Themis’in geleceği görme ve kehanet gücü bilinen başka bir özelliğidir. Uranos ve Gaia’nın kızlarından biri olan Adalet Tanrıçası Themis, Eris’in karşıtı olarak bilinmektedir. Roma kültüründeki adı Lustitia’dır.

Canlıların doğayla yaşamı arasında denge oluşturmaya çalıştığı söylenen Themis, Olimpos bölgesinin düzenini sağlamakla da görevli olarak bilinir. Tanrıların Olimpos’ta yer alan toplantılarına başkan olarak katıldığı ve açılış yaptığı belirtilir. Themis, adaleti temsil ettiği için simgeleri, kılıç ve terazidir. Atina’da bulunan heykelin bir gözü bağlı olması tarafsızlığı, kılıç, cezanın gücünü, kadın olması da, bakireliği ve bağımsızlığı sembolize eder.

Sıkça Sorulan Sorular

Mitolojik kaynaklara dayanarak, Themis, Nemesis, Justitia, Ma’at ve Mafdet adalet temsilcileri olarak belirtilmektedir.

Mitolojik kaynaklarda ölüm tanrıçaları olarak, “Angelos ve Atropos” isimleri yer almaktadır.

Yunan mitolojik kaynakları incelendiğinde antik dönemde Hikmet Tanrıçaları olarak en fazla bilinenlerin Athena, Metis ve Demeter olduğunu söyleyebiliriz.

İlgili Yazılar